מי זכאי לשירות באחריות

  1. כל מוצר אפל שנמכר על ידי משווק רשמי ובתקופתאחריות יצרן זכאי לשירות באחריות יצרן באמצעות מעבדות DCS.
  2. מוצר אפל שנמכר בחו"ל וזכאי לאחריות בינלאומית, ובלבד שהדגם הספציפי הנ"ל נתמך בישראל.
מימוש אחריות
אחריות המוצר הינה בכפוף להנחיות היצרן Apple והיא כוללת תיקוני תוכנה, חומרה והחלפת חלקים בהתאם לצורך.
  1. האחריות אינה כוללת נזק פיזי, שברים, שפיכת נוזלים ו/או קורוזיה .
  2. אחריות המוצר תפוג בהם התיקון יתבצע באמצעות גורם שאינו מוסמך ומאושר מטעם Apple,
  3. אחריות המוצר תפוג במקרים בהם נעשה תיקון תוך שימוש בחלקים לא מקוריים.
  4. מימוש אחריות תעשה בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן בישראל.