בדיקת תוקף אחריות למוצרך

לקוח יקר באפשרותך לבדוק תוקף אחריות למכשירך באתר Apple.
לבדיקת אחריות למכשירך ניתן להיכנס לקישור הבא:
 
מי זכאי לשירות באחריות
  1. כל מי שמחזיק מוצר ואחריות אפל בתוקף, והמוצר נתמך בישראל, זכאי למימוש אחריות באמצעות DCS.
  2. מכשיר שנרכש בחו"ל ובתקופת אחריות יצרן ונתמך בישראל.
מימוש אחריות
אחריות המוצר הינה בכפוף להנחיות היצרן Apple והיא כוללת תיקוני תוכנה, חומרה והחלפת חלקים בהתאם לצורך.
  1. האחריות אינה כוללת נזק פיזי, שברים, שפיכת נוזלים ו/או קורוזיה .
  2. אחריות המוצר תפוג בהם התיקון יתבצע באמצעות גורם שאינו מוסמך ומאושר מטעם Apple,
  3. אחריות המוצר תפוג במקרים בהם נעשה תיקון תוך שימוש בחלקים לא מקוריים.